1 min read

Daar was eenmaal vier slakkies met slymerige lyfies en ronde doppies. 

Wanneer die ander diertjies en dingetjies in die tuin resies gejaag het, moes die slakkies altyd eenkant sit en kyk. Want slakkies is te stadig om resies te jaag teen ander goetertjies. “Dis onregverdig!” sug Sally Slakkie. “Ek wil ook resies jaag.” “Ja, dis beslis onregverdig!” sê Sarel Slakkie en Santie Slakkie nou ook. Maar Simon, die slim slakkie, sê: “Maar hoekom hou ons nie ons eie resies nie? Ons kan tog seker ‘n slak-resies hou en teen mekaar resies jaag?” 

Die ander drie slakkies dink dis ‘n baie goeie idee, en hulle spreek af om vroeg die volgende oggend tussen die rankplante teen die muur bymekaar te kom. Hulle sal dan resies jaag al met die rankplante se stingels langs, en kyk wie wen. 

Sally Slakkie is nie lus vir verloor nie, en sy vra skelmpies vir Naaldekoker om saam te kom. Hy moet agter haar dop wegkruip en haar stoot met die rankplant langs. Dan sal sy sekerlik wen! Sarel Slakkie het ook ‘n plan om te wen. Hy vra vir Spinnekop om ‘n lang draadjie te spin waaraan hy kan vashou. Dan kan hy homself vinnig aan die draadjie trek tot by die wenstreep. En Santie Slakkie vra sommer die miertjies om onder haar glibberige lyfie in te kruip en haar stilletjies tot by die wenstreep te dra. Niemand sal mos sien nie! 

Maar o aarde! 

Toe die slak-resies begin – al met die stingel van die rankplant langs – is Sally Slak heeltemal te swaar vir Naaldekoker om te stoot! Hy buzz en zoem en stoot en stoot, maar hulle kom nie weg teen die opdraendes nie. 

Sarel Slakkie trek homself teen die stingel op aan die spinnerak se draad, maar toe die afdraendes kom, swaai hy heen en weer in die lug aan die draad! Hy kan nie weer af nie! 

En die arme Santie Slak… Die miere se pootjies glip en gly só teen die gladde stingel met die slymerige slak op hulle ruggies, dat hulle almal van die stingel afval en in ‘n hoop op die grond beland! 

En Simon die slakkie? Hy gly-gly teen die stingel op soos net ‘n slakkie kan, en gly super-vinnig teen die stingel af soos net ‘n slakkie kan! Hy is só vinnig en hy wen só maklik, dat al die ander diertjies en dingetjies hom nooi om aan hulle volgende resies deel te neem. 

Comments
* The email will not be published on the website.